måndag, december 20, 2010

Måste föreningssamverkan upphandlas?

Idag har jag och Erik Pelling besökt Uppsala föreningsråd. Det kändes aktuellt efter turerna i Fritids- och naturvårdsnämnden och det här inslaget i i TV4 .

Uppsala föreningsråd bildades 1942. Ofta brukar föreningar som framhäver sitt födelsedatum vara ganska mossiga, men Föreningsrådet är i allra högsta grad med och utvecklar ett modernt föreningsliv, tycker jag. Förutom att jobba med de 300 medlemsorganisationerna, bidra till att nya föreningar kan skapas så är Volontärbyrån, Diskrimineringsbyrån, Pralin - med likabhandlingsarbete i skolan, Centrum för ideellt arbete och engagemangsguiderna projekt som föreningsrådet är med och driver. Föreningsrådet är engagerat inom plattformen för den sociala ekonomin och jobbar med att få personer med långtidsarbetslöshet i bagaget att få individuellt utformade aktiviteter inom en förening och den praktik som behövs för att kunna få ett bra arbete.

Samverkan mellan kommunen och det civila samhället är värt guld. Att arbeta med den ideella sektorn är nödvändig. Därför är det olyckligt att FNN bestämde sig för att handla upp den verksamhet som föreningsrådet bedriver. Går det ens? Bidraget från FNN är själva grundplåten till att alla andra verksamheter kan bedrivas eftersom projektmedel oftast inte får användas till kansliverksamhet. Vilka utbildningar och verksamheter som föreningsrådet ordnar för sina medlemmar bör medlemmarna bestämma över och kommunen välkomna.

Efter vi varit på föreningsrådet talade vi med den politiska kommunledningen. Det har uppenbart blivit en fnurr på informationstråden någonstans på vägen till FNNs beslut. Min förhoppning är nu att det finns tid till dialog mellan ansvarigt kommunalråd och Uppsala föreningsråd. Och är det något vi borde kunna enas om över blockgränserna är det väl värdet av det ideella arbetet.

Inga kommentarer: