tisdag, augusti 22, 2006

Centerns gröna politik är blå

Centern säger på sin hemsida att de vill främja ett teknikskifte, använda miljövänlig energi, att fossila bränslen ska bytas ut mot miljövänliga alternativ, att klimatmål ska uppnås, att åtgärder som främjar biologisk mångfald och bättre natur genomförs och att storstäderna ska få bättre luft och mindre trafik. Pytt. Miljöpartiet i Uppsala gav centerpartiet citronpriset för sin undermåliga miljöpolitik här i Uppsala i våras. Inget av ovanstående står högt på Uppsalacenterns dagordning. Igår debatterade miljöpartiets Niclas Malmberg miljö mot en av centerns företrädare i lokalradion. Det är skrattretande vilken brist på miljökunskap och insikt centern har. Centern lierar sig helt med moderaterna och alliansen anpassar sig till en lägsta gemensamma nämnare för sin miljöpolitik. Undrar om centern funderar på att byta namn? Till Mauderaterna!

Inga kommentarer: