söndag, augusti 27, 2006

Min pappa och allemansrätten

I går fyllde min pappa år - då passade jag på att hålla det här talet:

När jag var liten kommer jag ihåg att min pappa bar mig i skogen och att vi tittade på myrstackar. Myrorna var många i granskogen i Nordingrå vid Omnefjärden. Myrstackarna var jätte-höga och allihop på samma sida om träden.
–Titta mura, sa jag när jag var riktigt liten. Det var 40 år sedan. Idag är det är andra pappor och mammor som gör samma sak med sina barn. De går i skogen, plockar blåbär, tittar på myror och på träd.

I Sverige har alla rätt att vistas i naturen. Vi kallar det allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder. Det är en frihet som gör att du kan vistas på annans mark förutsatt att du visar hänsyn mot djur och natur, mot markägare och andra människor som vistas i naturen. Inte störa – inte förstöra är devisen. Allemansrätten är inskriven i grundlagen.

Företrädare för moderaterna här i Uppsala vill avskaffa den nuvarande allemansrätten. Moderaterna säger – den inskränker på ägarrätten. Moderaterna säger att allemansrätten är ett stort problem för markägarna. De har fel. Låt inte moderaterna få ta bort allemansrätten.

Visst har det hänt att allemansrätten missbrukats. Att de som är ute i skog och mark inte tagit hänsyn, att de skräpat ner och stört friden. Det är ett allvarligt, men inte alltför stort problem. Ett tydligt bevis på det är att det finns ytterst få rättsfall på området.

Tack vare allemansrätten har många människor utvecklat ett intresse och en känsla för naturen. Det är kunskaperna om naturen, naturupplevelserna med skönheten och den plockade svampen i svampkorgen som är svenskarnas största drivkraft att skydda naturen. Ja, att ta miljöhänsyn över huvudtaget.

Men allemansrätten är också enastående för att vi, till skillnad från så många andra länder, får en så mycket mer värdefull natur. Vi kan inte acceptera att stora arealer skog och jordbruksmark odlas så intensivt så att den blir helt otillgänglig för alla svenskar som vill vistas i naturen. Jordbruket och skogsbruket i Sverige ska inte bara intensivt producera tonvis med spannmål och råvara till pappersmassaindustrin. De areella näringarna ska också producera biologisk mångfald, lingontuvor och hallonsnår, öppna landskap och gammelskogens trolska dunkel med mera. Naturen måste rymmas i varje skog och på varje fält.

Bioenergisatsningarna som ska ta oss ur oljeberoendet kommer ge 100000-tals nya jobb. De kan genomföras på bra och dåliga sätt. Miljöpartiet kommer att arbeta för att de dåliga sätten undviks. Bland annat kan socialdemokraterna tänka sig att intensiv-odla granplantager på åkermark för att få mycket biobränsle. Det är sådana saker som gör det så viktigt att socialdemokraterna inte ska få regera landet i en minoritetsregering. Miljöpartiet måste vara med så att någon står upp för den svenska naturen. Lika lite bör de få makten som vill avskaffa den nuvarande allemansrätten.

Det var min pappa som fick mig att bli intresserad av naturen. Tack pappa. Tack allemansrätten.
Välj naturen den 17 september. Rösta långsiktigt!

Inga kommentarer: