lördag, augusti 12, 2006

Litteraturen behöver inte "kanoner", utan bibliotek!

Miljöpartiet anser att läsning och den svenska litteraturen ska främjas.
Men den litteratur-kanon som Cecilia Wikström (fp) förespråkar kan i själva verket lägga en död hand över utvecklingen av den svenska litteraturen. Jag tycker inte att man ska glömma att det måste finnas både läsare och författare för att det ska finnas en uthållighet i läsandet. Alla människor måste själva få läsa de böcker de vill och i den ordning de vill. I skolan kan läsandet stimuleras genom att böcker som ungarna vill läsa finns tillgängliga.

Det måste finnas livskraftiga bibliotek i skolorna, på sjukhusen, i stadsdelscentrum och i kommunens kransorter. De är mycket betydelsefulla. Stadsbiblioteket utgör själva navet. På biblioteken finns böckerna och bibliotekarier som inspirerar till ökat läsande. Biblioteken har också en funktion av mötesplats som både är mångkulturell och generationsöverskridande.
Sverige är ett litet land och svenskan är ett litet språk. Därför är de svenska författarna beroende av ett stipendiesystem som helt enkelt kompenserar att deras böcker inte har en omedelbar tillgång till en jättestor världsmarknad. Utlåningen på biblioteken ger Författarfonden drygt 100 miljoner att fördela som stipendier till svenska författare. Men för att systemet ska upprätthållas så krävs att våra bibliotek ska vara kvar, att öppettiderna blir mer generösa och att utlåningen ökar.
Vi vill bevara biblioteken i Järlåsa och Knutby. Vi är oroliga att moderaterna och alliansen rustar ner biblioteken om de kommer till makten.

Inga kommentarer: