fredag, augusti 18, 2006

Kärnkraftssäkerheten är hotad av PR-gubbar

Redan för ett par veckor sedan svarade jag frågan "Är du orolig för säkerheten inom kärnkraften?" med anledning snabbstoppet på Forsmark i UNT:s webbdebatt. Då skrev jag:

"Jag är orolig för att dagens säkerhetstänkande inom kärnkraftsindustrin inte håller fullt ut. Kärnkraften är förenat med osäkerhetsfaktorer i alla led. Allt från brytning av uran till drift och slutligen förvaring av kärnavfall. Det är oerhört viktigt att det görs en grundlig kärnsäkerhetsutredning, något som inte gjorts sedan 1979 i Sverige. Det märktes tydligt att såväl tekniker som informatörer på Forsmark hamnade i försvarsposition direkt efter att incidenten inträffade. Först några dagar senare, efter det att UNT och andra media startat sin granskning, togs hela frågan på större allvar. En säkerhetsaspekt måste vara att de som arbetar med kärnkraften inte får hamna i en försvarsposition där de av pr-skäl inte vågar, vill eller kan gå ut med information. UNT:s journalister ska ha heder för sitt grävande arbete! Jag tycker att man ska ta Lars-Olov Höglunds synpunkter på största allvar. Flera av er som försöker bagatellisera händelsen här i nät-debatten gör också ner Höglund. Kritiker ska man vara rädd om i det fall att man är mån om att hela tiden förbättra sin verksamhet, brukar det heta. Jag tycker att uranbrytning och kärnkraftsverken ska avvecklas. Vi kommer dock att under överskådlig framtid få ta hand om avfallet som redan producerats. För detta krävs självklart ett mycket avancerat säkerhetsarbete under lika lång tid framåt."

Jag blev förvånad redan när jag läste webbkommentarerna hur många med påstådd anknytning till Forsmark som var ute och debatterade i media. Har inte Vattenfall och Forsmarks kärnkraftverk en informationspolicy för hur man hanterar information om sin verksamhet? Som informationskonsult blir jag mycket skeptisk till hur frågorna hanterats.

Idag fortsätter UNT sin granskning och avslöjar att såväl Forsmarks bolagsjurist som informationschef farit med osanning och spridit falska rykten till media. Blir jag mindre orolig nu? Nej, detta är ytterligare ett tecken på att kärnkraftsindustrin inte får skötas av PR-gubbar och lobbyister. Säkerheten inom kärnkraften är definitivt hotad!

Inga kommentarer: