måndag, augusti 07, 2006

Grönare turism i Uppsala

I en debattartikel i UNT (31/7) och i en intervju i UNT idag säger Birgitta Zetterberg Blom på Uppsala Tourism att hon inte vill att turisterna ska strosa. Varför? Skulle det vara en motsättning till att vara en aktiv besökare – knappast.

Att turister idag guidar sig på egen hand kan förstås vara en hint om att utbudet inte uppfyller de krav som besökarna har, eller rent av att besökarna inte nås av information om de aktiviteter som finns. Att strosa runt med en vän eller en guidebok är faktiskt ett naturligt sätt att vara turist i en stad, oavsett om du befinner dig i Rom eller Uppsala. Det står definitivt inte i strid med att man också går på arrangemang, restaurang eller på museer. En aktiv besökare gör sannolikt både och.

Turistnäringen i Uppsala kan definitivt utvecklas, men för att lyckas krävs att man kan kombinera det kommersiella intresset med de värderingar som allt fler besökare ställer på sitt besöksmål.

Upptåget får en nyckelroll
Redan om några veckor får vi en bra tågförbindelse med Arlanda. Det kommer att underlätta för utländska besökare att välja Uppsala som ett boende- och besöksalternativ i stället för Stockholm när de gör ett Sverigebesök. Men nästa steg av utvecklingen av Upptåget, med nya stationer, är ännu intressantare. Det skapar större tillgänglighet till de unika platser vi kan visa upp. Dels den nya stationen i Gamla Uppsala – för ett besök för den historiskt intresserade på Uppsala högar, i museet, i kyrkan, på Disagården mm. Dels den nya stationen i Bergsbrunna, som populärt skulle kunna kallas Station Linné, med direkt koppling till Linnés vandringsstråk och med förbindelser till Linnés Sävja och Linnés Hammarby.

Fler naturguider behövs
Med Linnés jubileumsår i antågande har naturen fått en tydligare plats som intressant besöksaktivitet i Uppsala. Det är mycket roligt. Naturskyddsföreningen, Ornitologiska föreningen och Studiefrämjandet har tagit initiativ till att utbilda och skapa förutsättningar för fler naturguider att verka i Uppsala. Med den arbetslöshet som råder bland biologer och andra naturvetare så är en långsiktig satsning på att utveckla naturguidning som yrkesinriktning något som kommer att vara betydelsefullt för att långsiktigt ta vara på det intresse som skapas under Linné-året 2007.

Miljö- och folkhälsoinriktade aktiviteter
I stort sett varje större arrangemang inom kultur eller idrott har numera en miljöprofil. För Uppsalas turistsatsningar borde ett motsvarande arbete finnas. Allt fler besökare, särskilt familjer, vill ha en kombination av upplevelser och aktiviteter under en besöksdag. Det är särskilt viktigt att satsa på möjligheter till motion och rörelse, som strosande, strövtåg och cykelturer. Cykeluthyrning till turister är en självklar profilaktivitet som borde utvecklas. Ur turistsynpunkt bör också cykelvägnätet och skyltningen utvärderas för att förbättringar skyndsamt ska kunna genomföras.

Upplandsböndernas mat som besöks-mål
Uppland är ett jordbrukslandskap, men det är svårt att hitta uppländskt producerade mat på våra restauranger i Uppsala idag. Genom att stödja och utveckla lokalt producerade varor genom en satsning på småskalig och nära livsmedelsindustri, borde restaurangnäringen bli mer intresserade av att profilera den uppländska maten. Något som definitivt intresserar den växande gruppen matintresserade turister.

Inga kommentarer: