onsdag, augusti 09, 2006

Att göra verklighet av politiken är a och o

Det är så enkelt att tycka – men det är svårare att lyckas genomföra de förändringar som faktiskt står i de politiska programmen. Miljöpartiet får hela tiden klä skott för kritik från bland annat ledarskribenter att ett så litet parti, med förhållandevis få väljare ändå lyckas driva igenom sin politik genom förhandlingar. Men tänk efter lite grann – vad är det som egentligen kritiseras? Är det en kritik av det styrelseskick vi har i Sverige – där minoritetsregeringar behöver stöd från mindre partier för att kunna regera?

Det miljöpartiet har varit bra på, och fortsatt kommer vara bra på, är att samarbeta. Genom att ha en konsekvent politik, kunniga politiker och lägga förslag som är rimliga för de samverkande partierna att ställa upp på – så skapas bredare allianser (allians är inte ett begrepp som de borgerliga partierna ska lyckas ta patent på!). Visst är det många gånger miljöpartiets förtjänst att vi fått igenom så lyckade beslut, men utan att de andra partierna går med på förslagen så hade det ju inte funkat. Miljöpartiet har bidragit till många viktiga beslut – trängselskatten i Stockholm är bara ett exempel.

Ett annat exempel är att miljöpartiet totalt tillfört landsbygdsprogrammen 1,4 miljarder kronor. 400 miljoner har redan tillförts och har bland annat gått till investeringsstöd för att öka djurvälfärden, till små och mellanstora förädlingsföretag, till ökad ersättning till lantbrukare i skogs- och mellanbygder samt till åtgärder som gynnar hävden av betesmarkerna. Tack vare miljöpartiet tillkommer 1 miljard extra i samband med att nya Landsbygdsprogrammet sätts igång nästa år. Det nya programmet har ett tydligt företagarfokus och samtidigt en hög miljöambition. Tänka sig - Landsbygdsprogrammet är faktiskt en EU-politisk insats som miljöpartiet gillar skarpt! Det som är bra är att nationellt utforma detaljerna i landsbygdsprogrammet och att programmet samtidigt stödjer de insatser som skapar förutsättningar för att jordbruket producerar allt ifrån god mat till bioenergi, biologisk mångfald, genetiska resurser, rent vatten, ren luft, bördig mark, livskvalitet, hälsa, turism, estetiska och kulturella värden, möjligheter till boende med mera. Många tycker att jordbrukspolitik är svårt och tycker också att EU:s jordbrukspolitik bör avvecklas. Men man kan inte se så svart och vitt på saken. Att något är komplicerat gör att man behöver vara kunnig. Det gäller det att vara påläst och bland många andra partier finns en hel del att önska.

Jag ska på val-debatt i morgon på Jönninge Gård. LRF Mälardalen arrangerar. Det ska bli riktigt roligt! Jag hoppas att många lantbrukare kan komma, även om många just nu har fullt upp med att tröska spannmål.

Inga kommentarer: